Sponsoring

Oferta reklamowo-sponsoringowa klubu
JKS Czarni 1910 Jasło

SPONSOR STRATEGICZNY /TYTULARNY/

Firma jako sponsor strategiczny uzyskuje prawo do włączenia swojej nazwy jako człon do oficjalnej nazwy klubu, a klub zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie tą nazwą we wszystkich materiałach informacyjnych reklamowych, oficjalnych pismach, wypowiedziach dla mediów, a także na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Ponadto w ramach oferty klub proponuje:
* Uzyskanie prawa do używania tytułu Sponsora Strategicznego Jasielskiego Klubu Sportowego Czarni 1910 Jasło.
* Umieszczenie nazwy firmy oraz logotypu jako sponsora strategicznego na oficjalnej stronie internetowej klubu.
* Wywieszenie banerów reklamowych w ilości do 50% powierzchni reklamowej stadionu o maksymalnych wymiarach 3×1 metr.
* Wyczytanie nazwy firmy jako sponsora strategicznego podczas zawodów sportowych organizowanych przez JKS Czarni 1910 Jasło.
* Umieszczenie logo firmy na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta wskazujących sponsorów klubu.
* Reklamę w broszurach, wydawnictwach i programach meczowych klubu.
* Umieszczenie logo firmy jako sponsora strategicznego na plakatach meczowych, karnetach oraz biletach wstępu.
* Możliwość kolportowania oraz eksponowania na stadionie materiałów reklamowych w różnej postaci, m.in. ulotki, tablice reklamowe, standy reklamowe typu fast move, flagi oraz balony reklamowe.
* Umieszczenie logo firmy na strojach meczowych drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych na przedniej części koszulki w wielkości dominującej, oraz na strojach treningowych i reprezentacyjnych.
* Umieszczenie logo firmy w ilości dominującej na stałej tablicy reklamowej eksponowanej podczas konferencji prasowych dla prasy i mediów organizowanych po każdych zawodach.
* Możliwość wykorzystania wizerunku zawodników, dokumentacji zdjęciowej oraz audiowizualnej z meczy i innych wydarzeń z udziałem klubu w swoich materiałach promocyjnych i reklamowych.
* Karty wolnego wstępu dla przedstawicieli firmy na zawody organizowane przez klub wraz ze stałym miejscem na trybunie stadionu przy ul. Śniadeckich 15.

SPONSOR GŁÓWNY

W ramach oferty klub proponuje:
* Uzyskanie prawa do używania tytułu Sponsora Głównego Jasielskiego Klubu Sportowego Czarni 1910 Jasło.
* Umieszczenie nazwy firmy w zakładce Sponsor Główny wraz z linkiem na oficjalnej stronie internetowej klubu.
* Wywieszenie banerów reklamowych w ilości do 25 % powierzchni reklamowej stadionu o maksymalnych wymiarach 3×1 metr.
* Wyczytanie nazwy firmy jako sponsora głównego podczas zawodów sportowych organizowanych przez JKS Czarni 1910 Jasło.
* Umieszczenie logo firmy na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta wskazujących sponsorów klubu.
* Reklamę w broszurach, wydawnictwach i programach meczowych klubu.
* Umieszczenie logo firmy na plakatach meczowych, karnetach oraz biletach wstępu.
* Możliwość kolportowania oraz eksponowania na stadionie materiałów reklamowych w różnej postaci, m.in. ulotki, tablice reklamowe, standy reklamowe typu fast move, flagi oraz balony reklamowe.
* Umieszczenie logo firmy na strojach meczowych drużyny seniorów na przedniej części koszulki.
* Umieszczenie logo firmy na stałej tablicy reklamowej eksponowanej podczas konferencji prasowych dla prasy i mediów organizowanych po każdych zawodach.
* Możliwość wykorzystania wizerunku zawodników , dokumentacji zdjęciowej oraz audiowizualnej z meczy i innych wydarzeń z udziałem klubu w swoich materiałach promocyjnych i reklamowych.
*Karty wolnego wstępu dla przedstawicieli firmy na zawody organizowane przez klub wraz ze stałym miejscem na trybunie stadionu przy ul. Śniadeckich 15.

SPONSOR WSPIERAJĄCY

W ramach oferty klub proponuje:
* Uzyskanie prawa do używania tytułu Sponsora Wspierającego Jasielskiego Klubu Sportowego Czarni 1910 Jasło.
* Umieszczenie nazwy firmy oraz logotypu w zakładce sponsor wspierający wraz z linkiem na oficjalnej stronie internetowej klubu.
* Wywieszenie banerów reklamowych w ilości do 10% powierzchni reklamowej stadionu o maksymalnych wymiarach 3×1 metr.
* Wyczytanie nazwy firmy jako sponsora wspierającego podczas zawodów sportowych organizowanych przez JKS Czarni 1910.
* Umieszczenie logo firmy na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta wskazujących sponsorów klubu.
* Reklamę w broszurach, wydawnictwach i programach meczowych klubu.
* Umieszczenie logo firmy na plakatach meczowych oraz biletach wstępu.
* Możliwość kolportowania na stadionie materiałów reklamowych w różnej postaci, m.in. ulotki, tablice reklamowe, standy reklamowe typu fast move.
* Umieszczenie logo firmy na strojach sportowych drużyny seniorów na tylnej części koszulki.
* Umieszczenie logo firmy na stałej tablicy reklamowej eksponowanej podczas konferencji prasowych dla prasy i mediów organizowanych po każdych zawodach.
* Karty wolnego wstępu dla przedstawicieli firmy na zawody organizowane przez klub wraz ze stałym miejscem na trybunie stadionu przy ul. Śniadeckich 15.

PARTNERZY WSPOMAGAJĄCY

W ramach oferty klub proponuje:
* Umieszczenie logotypu firmy wraz z linkiem na stronie internetowej klubu.
* Wywieszenie banerów reklamowych w ilości do 5 szt o maksymalnych wymiarach 3m x 1m.
* Wyczytanie nazwy firmy jako partnera wspomagającego podczas zawodów sportowych organizowanych przez JKS Czarni 1910.
* Umieszczenie logo firmy na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta wskazujących sponsorów klubu.
* Reklama w broszurach, wydawnictwach i programach meczowych klubu
* Umieszczenie logo firmy na plakatach meczowych.
* Możliwość kolportowania na stadionie materiałów reklamowych w różnej postaci, m.in. ulotki, tablice reklamowe, standy reklamowe typu fast move.
* Umieszczenie logo firmy na rękawie strojów meczowych, lub spodenkach drużyny seniorów.
* Umieszczenie logo firmy na stałej tablicy reklamowej eksponowanej podczas konferencji prasowych dla prasy i mediów organizowanych po każdych zawodach.
* Karty wolnego wstępu dla przedstawicieli firmy na zawody organizowane przez klub wraz ze stałym miejscem na trybunie stadionu przy ul. Śniadeckich 15.

Szczegóły współpracy w każdej z przedstawionych powyżej propozycji zostaną obwarowane odrębną umową.

Klub wystawia faktury VAT na świadczone usługi w każdej zaakceptowanej formie współpracy.