Wpłaty za miesiac lipiec to kwota 5437 zł, wszystkim pamiętającym 😉 i wpłacającym Bardzo Dziękujemy !!!

Był Będzie Jest Jasielski JKS !!!