KOMUNIKAT !!!

Zasady udzielania akredytacji .Akredytacje na mecze JKS Czarni 1910 Jasło w rozgrywkach ligowych przyjmowane będą za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres: czarnijaslo@poczta.onet.pl najpóźniej do godz. 12.00 na 1 dzień przed terminem meczu. Wysłane po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.Przedstawiciele redakcji po uzyskaniu akredytacji wchodzą na stadion bramą przy ul. Kasprowicza, Bramy Stadionu zostają zamknięte 30 minut przed godziną rozpoczęcia meczu.Wniosek o akredytację powinien zawierać: – imię i nazwisko – nazwę redakcji wraz z danymi (adres, nip, regon, krs) – nr legitymacji prasowejPrzesłanie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji przesyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail wnioskującego o akredytacje.Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18. roku życia.Wszystkie osoby znajdujące się na stadionie, w tym przedstawiciele mediów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego i sanitarnego w szczególności zakrywania ust i nosa. Za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19, akredytacja może zostać odebrana.Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych sezonu 2020/2021 w okresie trwania stanu epidemii SARS-CoV-2, maksymalna ilość przedstawicieli mediów (dziennikarze, fotoreporterzy, itp.) przebywających na obiekcie podczas meczu określona została na 10 osób. Klub JKS Czarni 1910 Jasło zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Poprzedni artykuł„MAYOR” WIELKIE DZIĘKI
Następny artykułJutro z Partyzantem o „6”punktów