Komunikat

Zarzad klubu JKS Czarni 1910 Jasło informuje wszystkich członków Klubu że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie sie 31 mają 2022 o godz:18.00 w budynku przy ul.Śniadeckich 15.

Wszystkich członków klubu seredecznie zapraszamy na to zebranie.Dodatkowo Zarząd Klubu pragnie zachęcić wszystkich kibiców JKS Czatni 1910 Jasło do wstapienia w szeregi członków klubu i społecznej pracy na jego rzecz.Wszystkich kandydatów do członkowstwa w Klubie JKS Czarni 1910 Jasło prosimy o zapoznanie sie z statutem klubu.

§ 8Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne.

Przyjęcie członków Klubu następuje na zasadzie:

a. Złożenia pisemnej deklaracji do Zarządu Klubub. Podjęcie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członkówc. Deklaracji o wpłaceniu comiesięcznej składki członkowskiej

3. Członkowie zwyczajni maja prawo do:

a. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 213 ustawy„Prawo o Stowarzyszeniach”,

b. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

c. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

d. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

e. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Poprzedni artykułDobra robota w cieniu Skandalu i 3 punkty wracają na Śniadeckich 15
Następny artykułKomunikat