Dziękujemy !!!

Serdeczne podziękowania dla pana Pawła Rączki Dyrektora Sprzedaży “Jafar Jasło” za ufundowanie kompletu strojów dla drużyny Juniorów Starszych trenera Łukasza Rydarowicza.

Czyny Nie Słowa!!!