Akcja Edukacyjna ,,Wykop SMOG”


Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło wraz Polską Spółką Gazownictwa przystępuje do realizacji kampanii edukacyjnej pod nazwą ,,Wykop Smok”. Przedmiotowa akcja dotyczy zwiększenia świadomości ekologicznej odnośnie jakości powietrza, z naciskiem na ograniczenie palenisk domowych i kotłowni na paliwo stałe. Kampania będzie związana z promocją akcji ,,Bądź EKO i oszczędzaj”, która dotyczy dofinansowania wymiany pieca na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe. Członkowie naszego stowarzyszenia zostaną merytorycznie przygotowani do prowadzenia kampanii ekologicznej w ramach, której zostaną przeprowadzone wykłady dla wszystkich grup sekcji piłkarskich naszego klubu oraz Akademii Piłkarskiej. Dodatkowo przedmiotowe wydarzenie będzie wsparte szeroką kampanią reklamową.
Hasło SMOG budzi w Polsce najwięcej emocji zimą. Pojawia się ono najczęściej podczas kumulacji kilku czynników: wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery i niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak np. brak wiatru, niska temperatura powietrza, inwersja termiczna, zamglenie. Głównym składnikiem smogu jest pył zawieszony. Zgodnie z polską normą, średnie dobowe zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 na poziomie 50 μg/m3 może być przekraczane aż przez 35 dni w roku. Średnie dobowe zanieczyszczenie na poziomie 200 μg/m3 zobowiązuje Wojewódzkie Zespoły Zarządzania Kryzysowego do ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniem związanym z zanieczyszczeniem powietrza. Poziom skażenia przekraczający 300 μg/m3 skutkuje działaniami zapobiegającymi i ogłoszeniem alarmu smogowego.
Za przekroczenie dopuszczalnych poziomów odpowiada przede wszystkim sektor bytowo-komunalny. Istotnym źródłem zanieczyszczeń, szczególnie w dużych miastach, jest także transport, zwłaszcza indywidualny. Dla poprawy jakości powietrza kluczowe są więc zachowania i decyzje każdego z nas. Rzeczywiste dane (KOBIZE 2018) na temat pochodzenia zanieczyszczeń w Polsce, np. dla pyłów PM2,5, prezentują się następująco:
-Procesy spalania poza przemysłem (głównie w gospodarstwach domowych) 48,0%
-Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 9,0%
-Procesy spalania w przemyśle 20,0%
-Transport drogowy 7,0%
-Inne pojazdy i urządzenia 7,0%
-Procesy produkcyjne 5,0%
-Rolnictwo 2,0%
-Zagospodarowanie odpadów 1,0%
-Zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów 1,0%
-Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych 0%
Jak widać z powyższych danych ok. 48% przekroczeń odnotowano w gospodarstwach domowych. Wynika to z niskiej świadomości społecznej dotyczącej emitorów zanieczyszczeń powietrza. Zdaniem większości Polaków, głównym sprawcą złej jakości powietrza (badanie Kantor Public z października 2017 ,,Świadomość społeczna na temat zależności pomiędzy źródłem energii grzewczej a jakością powietrza i jego wpływem na zdrowie” są spaliny samochodów (54%) i zakłady przemysłowe (38%). Choć badanie CBOS z kwietnia 2018 wykazało poprawę postrzegania źródeł zanieczyszczenia powietrza, mimo to wiedza Polaków w tym zakresie wciąż nie jest zadowalająca.
Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło oraz partner kampanii edukacyjnej Polska Spółka Gazownictwa zachęcają do aktywnego uczestnictwa w projekcie. O szczegółach akcji będziemy informować na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych klubu.

AKCJA EDUKACYJNO EKOLOGICZNA ,, WYKOP SMOG”

Program szkolenia obejmuje:

-Przedstawienie Informacji o jakości powietrza: źródłach zanieczyszczeń, epizodach smogowych oraz oficjalnych źródłach.
-Informacja o stanie zanieczyszczenia i prognozach.
-Wpływ jakości powietrza na stan zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
-Zachęcenie do działań ograniczających negatywny wpływ na Jakość powietrza.
-Na zakończenie szkolenia będzie okazja do pytań i konsultacji.

Poprzedni artykułSparing
Następny artykułPrzegrana 1:0 w sparingu z Nowotańcem.