Publikujemy pismo które zostało przysłane z klubu Zks Nafta Jedlicze.